Xano Armenter

Xano Armenter neix a Las Palmas de Gran Canària l’any 1956. Entre 1973 i 1980 estudia disseny gràfic i art a l'escola Eina de Barcelona. Amb posterioritat viatja a Nova York, on s'instal·la i completa els seus estudis a la School of Visual Arts amb Milton Glaser (1981) i pel que fa al gravat a la New York Academy (1982).

 

Durant la dècada dels 80 i 90 l'artista viu a Nova York i més tard a Los Ángeles, on experimenta amb els elements que avui són una constant en la seva obra: els paisatges urbans i les escenes de taller, però sobretot l'individu. Tots aquests elements s'estilitzen i es depuren en una obra que es mou entre la figuració i l'abstracció, entre el detall i el general, entre l'individu i la massa, entre l'exterior i l'interior i entre el color i el blanc i negre.


Xano és un creador amb una llarga trajectòria expositiva ila seva obra es troba acol·leccions privades i públiques d'Espanya, els Estats Units, França, Gran Bretanya i el Japó.Actualment viu i treballa a Barcelona.