Miquel Vilá (Barcelona, 1940)

Miquel Vilà neix a Barcelona l’any 1940. Estudia a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i al Conservatori de les Arts del Llibre a Barcelona.


El paisatge urbà és un dels temes que preocupen Vilà, que explora la manerad’habitar la desolació d'uns espais que van acompanyats de naturaleses mortes brillants, les quals contrasten amb els paisatges de llum crepuscular i dramàtica que ens parlen de l'absència.


La seva obra figura al Museum of Modern Art de Nova York, als Museos de Arte Contemporáneo de Madrid i Sevilla, i al Museu de Sofia(Bulgària). També es troba representada a les col·leccions del Banc de Sabadell, de la Fundació la Caixa, a la Biblioteca de Catalunya i a la Biblioteca Nacional de Madrid. Viu i treballa a Barcelona i Menorca.