Miguel Angel Para (Barcelona, 1962)

Miquel Àngel Para neix a Barcelona l’any 1962. Cursa les llicenciatures de biologia cel·lular i molecular i de belles arts a la Universitat de Barcelona, i des dels anys noranta treballa com a artista. Influenciat pels coneixements de biologia inherents a la seva formació, la seva obra transita permanentment del món científic al món de l'art, en una recerca de la bellesa feta a través dels elements de la natura. Aquestes influències han donat pas a la creació d'un llenguatge pictòric personal que configura, avui, el seu particular univers artístic.


Para és un creador que ubica la seva obra entre l'abstracció i la figuració. La seva proposta, que presenta un món orgànic ple de símbols, signes i fragments, es troba en contraposició amb la naturalesa inerta. Aquesta contradicció entre la vida i la mort, entre el moviment i la quietud, entre el caos i l’ordre, han convertit l'artista en un pintor de sensacions. Així mateix, Para utilitza materials com el paper, la fusta i la cera amb els quals confereix a les seves arriscades experiències pictòriques una excepcional subtilesa i lirisme.


La seva obra es troba a diferents col·leccions privades europees.