José Luis Paz FO (Badalona, 1977)

José Luis Paz Fo (Badalona, Barcelona, 1977) artista polifacètic i autodidacta, entre els anys 1996-97 freqüenta el Real Cercle Artístic de Barcelona. Al 1997 comença a exposar la seva obra en exposicions col•lectives i individuals, tant al territori espanyol com a l'estranger, així com a premis i Biennals entre les quals la de Canàries, on va viure i va treballar entre 2000 i 2004.
Al 2017, ha presentat per primera vegada a Barcelona el seu treball a ÀMBIT Galeria d'Art amb el projecte "De nueve a Ocho", exposició que recull peces de les sèries "ausencias", “retrats d'escultures” i "memorabilia".