Josep Guinovart (Barcelona, 1927)

Josep Guinovart (Barcelona1927–2007) cursa arts plàstiques a la Llotja de Barcelona. Entre finals de la dècada dels quaranta i principis dels cinquanta es vincula al grup Dau al Set, on consolida els seus plantejaments ideològics.Des d'aleshores considera ineludible el trencament amb les formes imperants en l'art.


L'any 1953 guanya una beca de l'Institut Francès per realitzar un viatge de cinc mesosa París.Allà coneix l'obra de Cézanne i Matisse. A una primera etapa figurativa en què dominen els temes de caràcter popular i es reconeix una marcada intenció social, segueix un període durant el qual empra materials com la sorra, els plàstics, la fusta, etc. Guinovart entaula un diàleg entre l'expressió plàstica i el seu entorn vital, constituït per la naturalesa, el camp i la terra, que es manifesta a través de símbols que formen part d'una poètica subjectiva.


Al llarg de la seva carrera, Josep Guinovart rep diferents premis, com ara el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Nacional d’Arts Plàstiques d’Espanya o l’Ordre de les Arts i les Lletres atorgada pel govern francès. A més, la seva obra es pot veure en importants museus com el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, o el Fine Arts Museum of Long Island de Nova York.