Joan Cardells (València, 1948)

Joan Cardells neix a València l’any 1948. Es gradua a l'Escola Superior de Belles Arts de València i l'any 1966 funda "Equip Realitat", on duu a terme un realisme crític de marcat compromís social. A partir de 1977 inicia, ja en solitari, una sèrie de dibuixos i escultures en uralita i cartró cosit amb els quals comença a desenvolupar, dins d'un repertori temàtic restringit, les possibilitats tècniques i poètiques del grafit. Després d'obtenir diversos premis, com el Premio Cáceres de Escultura, l’any 1982, o la participació a L'Art pour l'Europe. Sculpture Espagnole Contemporaine, l’any 1989, Cardells fixa la seva poètica del grafit a través del diàleg entre escultura i dibuixos de gran format. L'any 2000 rep de la Diputació de València el Premi Alfons Roig d'Arts Plàstiques.

 

Cardells ha creat un imaginari de motius que es reinterpreten contínuament: les olives, carbasses, jaquetes, pantalons, dipòsits d'aigua, sostres d'uralita, magranes, bacallans, olles o torsos, als quals se sumen, recentment, els galls i els ànecs. Tots aquests elements reflecteixen les seves aficions pel món industrial, el comerç, la ferreteria o la sastreria tradicional. Són imatges arquetípiques els títols de les quals ens remeten als antics inventaris de ferreteria: números i lletres són l'alfabet de l'artista. La sobrietat i l'equilibri de la seva obra formen part d'un projecte en què l'artista denuncia l'absència de l'home en l'univers dels objectes que pinta o esculpeix.

 

Joan Cardells ha fet exposicions a importants museus nacionals i internacionals, com ara l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), la sala Parpalló de la Diputació de València, la Fundació Miró, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre d’altres. Així mateix, la seva obra és present a importants col·leccions, entre les quals destaquen la de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), de la Diputació de València, del Banc de València, de Bancaixa, de la Comunitat de Madrid o de la Fundació la Caixa.