Benet Rossell (Àger, 1937 - Barcelona, 2016)

Benet Rossell Àger (Lleida) 1937 – Barcelona 2016. Creador innovador i incansable,vinculat a l'art conceptual de París dels seixanta o als moviments d’avantguarda a Nova York, a la darreria dels anys vuitanta s’instal·la a Barcelona, on continua treballant en el
seu món de signes infinits.

L’obra de Benet Rossell és una construcció d'imatges fragmentades on la cal·ligrafia és art i poesia, pulsió vital i ritme d'un artista que és, alhora, performer, músic, poeta, escriptor, gravador, cineasta i escultor. És responsable d’un dels corpus artístics més complexos i agosarats de l’art espanyol contemporani. Al llarg de la seva dilatada carrera ha desenvolupat un original alfabet, a base d’ideogrames i pictogrames que no pertanyen a cap codi lingüístic. Infinitat de signes, icones i cal·ligrames irrepetibles formen un vocabulari personal en què conflueixen la cal·ligrafia, la pintura i l’escriptura. L’art de Rossell reivindica la immensitat del que és petit, la quotidiana fantasia de la vida.