Arranz Bravo (Barcelona, 1941)

Eduard Arranz-Bravo neix a Barcelona l’any 1941. El 1959 cursa estudis a l'Escola Superior de Belles Arts de Barcelona on entaula amistat amb Bartolozzi, artista amb qui, posteriorment, mantindrà una intensa activitat creativa i que influirà de manera molt important en la seva obra, inicialment abstracta. Amb Bartolozzi realitzarà una sèrie d'intervencions murals en espais públics de Barcelona.


Durant un dels seus viatges a París coneix el físic Miquel Masriera, el qual es farà càrrec de la presentació de la seva exposició a l'Ateneu Barcelonès, que cridarà l'atenció de la crítica per la força de la seva obra inconformista i personal, ja que el treball d’Arranz Bravo ens convida a intuir el seu profund interès per la qüestió humana: figures que es desdibuixen i en les quals intuïm pors i lluites internes contra la repressió; el cos, en el seu sentit més ple, evocant deliris i torsions d'uns personatges que ens parlen del misteri i de l'efímer.


En la seva extensa trajectòria, l’artista ha obtingut diversos guardons: el premi de la II Biennal Internacional de l'Esport; el premi de la figura de la Biennal Estrada Saladich i el premi de dibuix Inglada-Guillot. A més, la seva obra està exposada a nombroses institucions, com el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Vitòria, el Museu de Sao Paulo, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el MOMA de Nova York.